13.05.23 / Alle aansoeke vir US finansiële hulp is verwerk en uitkomsbriewe is na die studenteposbus gestuur (gaan asseblief ook jou spam-lêergids na)

Welkom    |   Wamkelekile   |    Welcome

Universiteit Stellenbosch Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) vorm deel van die Afdeling Finansies aan die Universiteit Stellenbosch (US). Ons span professionele finansiëlehulppraktisyns ondersteun voornemende en huidige voorgraadse studente wat om finansiële hulp wil aansoek doen deur beurse op ’n volhoubare wyse toe te staan en te administreer.

Elke student aan die US is persoonlik verantwoordelik daarvoor om finansiële voorsiening vir die vereffening van hulle Studentegelderekening te maak. Daar is verskillende maniere om te sorg dat jou universiteitsopleiding by jou huishoudelike begroting pas: jy kan jou graadprogram deur ’n beurs, akademiese meriete of sporttoekenning, en/of ’n banklening befonds. Ons webwerf kan jou help om hierdie opsies te verken.

Benodig jy Finansiele Bystand*?

e-aansoeke vir 2024 open

huidige studente: 1 Jul – 31 Aug**
voornemende studente: 1 Aug – 31 Oct**

Alle huidige en voornemende studente sal ‘n e-pos ontvang met instruksies oor die voorbereiding van die vereiste ondersteuningsdokumente en hoe om aansoek te doen

*US-befondsing is meestal gedeeltelike koste-toekennings, en sluit US eksterne skenkerbeurse en gesinsbeurse in
**Datums onderhewig aan verandering

Die Universiteit Stellenbosch glo dat elke student wat die potensiaal het om akademiese studies suksesvol aan te pak, sover prakties moontlik die toepaslike geleenthede gebied moet word. SVBL streef dus daarna om soveel as moontlik ondersteuning te bied aan studente wat toelating tot die Universiteit kry, maar nie oor die finansiële middele beskik om te studeer nie. 

Beurs

Kyk watter soort beurse is beskikbaar

Banklening

Kyk watter soort banklenings is beskikbaar

Hoe om Aansoek te doen

Aansoekdatums, -prosesse en -vorms

Kennisgewing vanaf die IKBV

Lees asseblief die jongste nuus van die Institusionele Komitee vir Bedryfsvoortsetting (IKBV): Onmiddellike stappe om verspreiding van COVID-19 te stuit. As gevolg van COVID-19-infeksies, sal die SVBL slegs studente wat ’n bespreking via die Admin A-gebou se stelsel gemaak...

Kontak ons

Enige navraag rakende finansiële hulp moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word.

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle en net NSFAS en FUNZA- beursbystand aan die US (insluitend NSFAS-/FUNZA-studente aan die FGGW)

nsfas@sun.ac.za

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang en hanteer, moet alle e-poskorrespondensie ’n studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat..

Byvoorbeeld: ‘SU#12345678 / NSFAS – versoek om verandering in verblyfvorm’ Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.

Huidige beurstudente word versoek om asseblief ’n bespreking te maak..
'n Virtuele vergadering kan via MS Teams geskeduleer word (dit is ons voorkeurkommunikasiemetode).