Alle studente wat aansoek gedoen het vir 2024 US-Befondsingsgeleenthede hierdie jaar sal teen einde Junie ‘n uitkoms-e-pos ontvang.

Welkom    |   Wamkelekile   |    Welcome

Universiteit Stellenbosch Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) vorm deel van die Afdeling Finansies aan die Universiteit Stellenbosch (US). Ons span professionele finansiëlehulppraktisyns ondersteun voornemende en huidige voorgraadse studente wat om finansiële hulp wil aansoek doen deur beurse op ’n volhoubare wyse toe te staan en te administreer.

Elke student aan die US is persoonlik verantwoordelik daarvoor om finansiële voorsiening vir die vereffening van hulle Studentegelderekening te maak. Daar is verskillende maniere om te sorg dat jou universiteitsopleiding by jou huishoudelike begroting pas: jy kan jou graadprogram deur ’n beurs, akademiese meriete of sporttoekenning, en/of ’n banklening befonds. Ons webwerf kan jou help om hierdie opsies te verken.

Benodig jy Finansiele Bystand*?

e-aansoeke vir 2025 open

1 Julie – 31 September 2024

Alle huidige en voornemende studente kan aansoek doen. Gaan asseblief die Aansoekproses-oortjie na vir gedetailleerde inligting oor geskiktheidskriteria, die vereiste ondersteuningsdokumente, en instruksies oor hoe om aansoek te doen.

*US-befondsing is meestal gedeeltelike koste-toekennings en sluit US- eksterne skenkerbeurse en gesinsbeurse in;
Die US het beperkte fondse beskikbaar; ’n Aansoek om befondsing is nie ’n waarborg dat ʼn beurs of befondsing toegestaan sal word nie

DATUMS IS ONDERHEWIG AAN VERANDERING

 

Die Universiteit Stellenbosch glo dat elke student wat die potensiaal het om akademiese te slaag, sover prakties moontlik die toepaslike geleenthede gebied moet word. Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) streef dus daarna om soveel as moontlik ondersteuning te bied aan studente wat toelating tot die Universiteit kry, maar nie oor die finansiële middele beskik om te studeer nie. 

Neem asseblief kennis dat die US beperkte fondse beskikbaar het; aansoek om finansiële bystand is nie ‘n waarbog dat ‘n student beursfondsing sal ontvang nie. Studente word aangemoedig om nie net na die Universiteit te kyk vir finansiële ondersteuning nie, maar om ook ander eksterne (privaat; staats) befondsingsopsies te ondersoek.

Beurs

Kyk watter soort beurse is beskikbaar

Banklening

Sien watter soort studentebanklenings is beskikbaar

Hoe om Aansoek te doen

Aansoekdatums, -proses, en -vorms

Visie en missie

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) vorm deel van die Afdeling Finansies aan die Universiteit Stellenbosch (US). Die Sentrum se primêre funksie is om beurse volgens ooreengekome kriteria toe te ken en te bestuur.

Kontak ons

Enige navraag rakende beurs of befondsing moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Vir enige tegniese kwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Stuur asseblief ‘n skermkiekie of ’n gedetailleerde beskrywing van die probleem per e-pos na sufunding@studenthero.co.za.

Vir enige algemene- of dokumentkwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Skakel asseblief 021 808 9111 of e-pos info@sun.ac.za vir bystand.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle NSFAS- en FUNZA-beursbystand aan die US, insluitend NSFAS-befondsde studente aan die FGGW

nsfas@sun.ac.za

Slegs 2024 Funza Lushaka aansoeke, modules, en plasingsnavrae, kontak Mev Jeannie Saffier

leendert@sun.ac.za

E-pos korrespondensie

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang, moet alle e-poskorrespondensie ’n US-studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat, byvoorbeeld, ‘12345678 / NSFAS – toelae betaling navraag’. Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.