13.05.23 / Alle aansoeke vir US finansiële hulp is verwerk en uitkomsbriewe is na die studenteposbus gestuur (gaan asseblief ook jou spam-lêergids na)

Banklenings as befondsingsopsie

Finansiële instellings bied lenings aan studente om vir hulle studies te betaal. As student kan die bank van jou verwag om fooie en rente te dek terwyl jy studeer en om dan daarna die kapitaal aan die bank terug te betaal volgens die stipulasies in die bank se bepalings en voorwaardes.

Sou ’n voornemende of huidige voorgraadse student onsuksesvol wees om ’n studentebanklening te bekom, kan hulle skarefinansiering deur feenix oorweeg. Feenix is ’n aanlyn fondsinsamelingsplatform wat in Junie 2017 gestig is in reaksie op die #FeesMustFall-beweging wat in 2015 en 2016 oor universiteitskampusse in Suid-Afrika versprei het. Feenix, waarvan Standard Bank ’n stigtersvennoot is, glo dat toegang tot onderrig nie afhanklik moet wees van hoe ryk ’n mens is nie. Die platform voorsien studente van die gereedskap om hulle fondsinsamelingspogings te formaliseer en voorsien befondsers van ’n kanaal om studente op te spoor wat hulle wil ondersteun.

Capitec Krediet vir Studies

Capitec het ‘n ooreenkoms met SVFS om krediet van tot R500 000 teen laer rentekoerse aan Stellenbosch Universiteit studente te verskaf.

Hierdie krediet kan jou help om jou studie doelwitte te bereik.

Vir meer inligting, lees die lys van gereelde vrae of bel Capitec op 0860 88 88 40 vir hulp om die regte krediet te kies vir jou behoeftes.

 

GEREELDE VRAE

Wat is Krediet vir Studies?

Capitec se Krediet vir Studies bied kredietprodukte teen laer rentekoerse en oor ‘n langer termyn aan om studie uitgawes te dek.

Watter produkte word aangebied?

Afhangende van waarvoor jy kwalifiseer, kan jy een of beide van die volgende produkte opneem:

Access facility

 • Jy kan kwalifiseer vir ‘n limiet van tot R500 000
 • Fondse word aan jou uitbetaal
 • Jy kan kies wanneer en waar om die fondse te gebruik
 • Jy betaal slegs rente en fooie op die fondse wat jy gebruik

Studielening 

 • Jy kan kwalifiseer vir ‘n lening van tot R250 000
 • Rentekoers vanaf die Prima koers beskikbaar
 • Die lening word direk aan Stellenbosch Universiteit betaal
Wat is die maksimum bedrag waarvoor ek kan kwalifiseer?

Die termyn en bedrag waarvoor jy kwalifiseer word gebasseer op jou kredietprofiel, inkomste en bekostigbaarheid.

Kliek hier om te sien waarvoor jy kwalifiseer in 3 maklike stappe.

Wat is die verskil tussen Capitec se Krediet vir Studies en ‘n persoonlike- of studentelening?

Krediet vir Studies kan slegs gebruik word om studie uitgawes te betaal. Jy kan aanlyn aansoek doen deur die skakel op die Stellenbosch Universiteit webwerf te gebruik. Indien jy kwalifiseer, word die fondse direk aan Stellenbosch Universiteit betaal.

‘n Persoonlike of studentelening kan vir enigiets gebruik word aangesien die fondse direk aan jou uitbetaal word. Jy sal egter nie vir ‘n laer rentekoers of ‘n langer termyn kwalifiseer nie.

Wie kan aansoek doen vir finansiering?
 • Jy hoef nie ‘n Capitec kliënt te wees om aansoek te doen nie, maar jy moet ‘n student by Stellenbosch Universiteit wees
 • Die person wat aansoek doen vir krediet (jy of jou ouer/s, voog of borg wat namens jou aansoek doen) moet voltyds werksaam wees, 18 jaar of ouer wees en ‘n geldige Suid-Afrikaanse ID dokument hê
 • Jy benodig ‘n kwotasie of ‘n kwitansie van Stellenbosch Universiteit om jou aansoek te verwerk
 • Die krediet assessering sal gebaseer word op Capitec se kredietriglyne, jou kredietprofiel en jou bekostigbaarheid
Hoe kan ek aansoek doen?
 • Jy kan hier kliek om in 3 maklike stappe te sien of jy kwalifiseer vir krediet
 • Sodra jy jou besonderhede ingevul het, sal jy die opsie hê om aan te dui of jy belangstel in die aanbod, of nie
 • Kies die opsie dat jy belangstel indien jy wil voortgaan met die kredietaansoek. ‘n Capitec konsultant sal jou binne 48 uur kontak om jou aansoek te voltooi
Watter dokumente het ek nodig om aansoek te doen?

Jy benodig die volgende:

 • Die aansoeker se laaste 3 opeenvolgende salarisstrokies
 • ‘n Bankstaat wat die 3 laaste salarisdepositos wys (slegs indien die salaris nie in ‘n Capitec rekening inbetaal word nie)
 • Geen bewys van adres is nodig nie, maar verdere ondersteunende dokumente mag aangevra word om jou aansoek te voltooi

Hierdie dokumente kan aan Retailers@capitecbank.co.za gestuur word indien die dokumentasie aangevra word.

Kan ek my bestaande lening na Capitec toe skuif?

Die Krediet vir Studies is slegs vir die gebruik van opvoedkunde uitgawes. Die produkte kan nie gebruik word om bestaande lenings af te betaal nie.

Wie kan ek kontak as ek nog navrae het?

Jy kan vir Capitec bel op 0860 88 88 40 van Maandag tot Vrydag 8vm – 6nm, en Saterdae 8vm – 1nm. 

Laai Capitec se Money Guide gratis af vir wenke om jou geld beter te bestuur.

Jy kan ook vir 5 gratis kursusse deur Capitec se Live Better Academy registreer om te leer hoe om te belê, jou finansiële gesondheid te verbeter, jou finansiële doelwitte te bereik en beter te lewe.

Nedbank studente lenings

’n Buigsame oplossing vir voltydse of deeltydse studies

 • Ons lenings is vir voltydse of deeltydse studente geskik
 • Jy kan jou studielening terugbetaal terwyl jy studeer of wanneer jy jou studies voltooi het
 • Jy kan ook voordeel trek uit spesiale rentekoerse wat aan jou akademiese prestasie gekoppel is

Standard Bank-studentelenings

Standard Bank bied drie soorte studentelenings aan wat dit vir groot hoeveelhede studente moontlik maak om verder te studeer en hulle droomloopbaan na te jaag.

 

OPSIES

1. Studentelening sonder borg

Hierdie studentelening stel jou in staat om sonder ’n ouer of voog vir befondsing te kwalifiseer.

Voordele

 • hierdie lening dek klasgelde, handboeke en studietoerusting, verblyf en bestaande historiese skuld
 • bekostigbare rentekoerse
 • geen terugbetalings terwyl jy studeer nie

Hoe werk dit?

 • jy moet ’n kliënt van Standard Bank wees. As jy nie ’n bankrekening by hulle het nie, kan jy aanlyn op Standard Bank se webwerf aansoek doen
 • jou bruto huishoudelike inkomste moet minder as R600 000 per jaar (minder as R50 000 per maand) wees
 • jy moet ’n derdejaarstudent of hoër in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, wiskunde, handel of gesondheidswetenskappe wees, of ’n vyfdejaarstudent of hoër in geneeskunde

Doen aanlyn aansoek

Eerstens moet jy die volgende dokumente gereed hê:

 1. ’n Afskrif van jou Suid-Afrikaanse ID
 2. Bewys van woning, nie ouer as drie (3) maande nie
 3. Bewys van bruto huishoudelike inkomste
 4. Bewys van jou jongste akademiese uitslae
 5. Jou Universiteit Stellenbosch-registrasiebrief
 6. Indien jy befondsing vir handboeke en studietoerusting benodig, bewys van koste as dit meer as R6 000 is
 7. Indien jy befondsing vir verblyf benodig, jou huurooreenkoms wat die verblyfkoste aantoon
 8. ’n Universiteitstaat wat die koste van jou klasgelde of koshuisverblyf aantoon (indien befondsing benodig word)

kliek dan DOEN AANSOEK om jou aansoek te voltooi.

2. Studentelening vir voltydse studente

Hierdie studentelening is vir voltydse studente en benodig ’n borg om die studentelening saam met die student te onderteken. Jou borg kan ’n ouer, voog of enigiemand wees wat bereid is om saam met jou te onderteken.

Voordele

 • hierdie studentelening stel jou in staat om plaaslik of in die buiteland te studeer. Dit kan ook gebruik word om ’n privaat vlieënierlisensie te befonds
 • lae rentekoerse
 • geen maksimum klasgelde nie

Hoe werk dit?

 • jou borg moet ’n minimum inkomste van R3 000 per maand verdien
 • jou borg is verantwoordelik daarvoor om die rente en fooie te dek terwyl jy studeer of as jy versuim om jou terugbetalings te maak
 • jy sal ’n grasietydperk van ses (6) maande na voltooiing van jou studies ontvang om die leningterugbetalings oor te neem

Doen aanlyn aansoek

Eerstens moet jy die volgende dokumente gereed hê:

 1. ’n ID-afskrif (beide die student en borg)
 2. Bewys van woning, nie ouer as drie (3) maande nie (beide die student en borg)
 3. Drie (3) maande se salarisstrokies (die borg), en drie (3) maande se bankstate indien die borg nie by Standard Bank bank nie
 4. Bewys van jou jongste akademiese uitslae
 5. Jou Universiteit Stellenbosch-registrasiebrief
 6. Jou aanvaardingsbrief of bewys van registrasie vanaf die Universiteit Stellenbosch
 7. Bewys van die koste van jou klasgelde, verblyf en handboeke en/of toerusting

kliek dan DOEN AANSOEK om jou aansoek te voltooi.

3. Studentelening vir deeltydse studente

Hierdie studielening is ideaal as jy deeltyds wil studeer en voltyds werk.

Voordele

 • jy kan jou studentelening verseker in geval van dood, ongeskiktheid of gevreesde siekte
 • bekostigbare rentekoerse
 • geen maksimum klasgelde nie

Hoe werk dit?

 • jy moet ’n minimum maandelikse inkomste van R5 000 verdien om te kwalifiseer
 • jy sal die lening moet terugbetaal terwyl jy studeer

Doen aanlyn aansoek

Eerstens moet jy die volgende dokumente gereed hê:

 1. ’n ID-afskrif
 2. Bewys van woning, nie ouer as drie (3) maande nie
 3. Drie (3) maande se salarisstrokies, en drie (3) maande se bankstate indien jy nie by Standard Bank bank nie
 4. Bewys van jou jongste akademiese uitslae
 5. Jou Universiteit Stellenbosch-registrasiebrief
 6. Jou aanvaardingsbrief of bewys van registrasie vanaf die Universiteit Stellenbosch
 7. Bewys van die koste van jou klasgelde, verblyf en handboeke en/of toerusting

kliek dan DOEN AANSOEK om jou aansoek te voltooi.

Het jy enige vrae?

Lees Standard Bank se studentelening -artikel om meer te leer oor studentelenings en hoe dit werk.

Kontak ons

Enige navraag rakende finansiële hulp moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word.

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle en net NSFAS en FUNZA- beursbystand aan die US (insluitend NSFAS-/FUNZA-studente aan die FGGW)

nsfas@sun.ac.za

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang en hanteer, moet alle e-poskorrespondensie ’n studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat..

Byvoorbeeld: ‘SU#12345678 / NSFAS – versoek om verandering in verblyfvorm’ Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.

Huidige beurstudente word versoek om asseblief ’n bespreking te maak..
'n Virtuele vergadering kan via MS Teams geskeduleer word (dit is ons voorkeurkommunikasiemetode).