US-befondsingaansoeke word nog verwerk en studente sal teen einde April van die tweede rondte uitslag in kennis gestel word

NSFAS

Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente

Neem asseblief kennis dat die Universiteit Stellenbosch nie die aansoekproses of die keuringsproses vir NSFAS bestuur nie; die Universiteit help slegs met die administrasie van beursuitbetalings aan suksesvolle ontvangers onder opdrag van die staatsagentskap

SVBL moedig alle studente aan wat om staatsbefondsing aansoek doen om ook om US- finansiële hulp aansoek te doen indien jy nie deur NSFAS aanvaar (en dus befonds) word nie. Aansoeke om US-befondsing maak 1 Julie oop en sluit 30 November. Daar is ’n nuwe aanlyn proses wat jou van jou my.sun-rekening na ’n veilige webwerf neem om jou e-aansoek te voltooi. Ons beveel aan dat jy eers Hoe om Aansoek te doen lees en al die ondersteuningsdokumentasie voorberei wat jy vir jou aansoek benodig.

NSFAS

Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) is ’n volkostebeurs vir studente met ’n bruto huishoudelike inkomste van minder as R350 000 per jaar (R29 167 per maand) of vir studente met ’n gestremdheid en ’n bruto huishoudelike inkomste van nie meer as R600 000 per jaar (R50 000 per maand) nie. Vir studente wat voor 2018 begin studeer het, moet die bruto huishoudelike inkomste minder as R122 000 per jaar (R10 167 per maand) wees.

Slegs Suid-Afrikaanse burgers en almal wat ’n SASSA-toelaag ontvang, kwalifiseer vir befondsing. Jy kwalifiseer nie as jy ’n vorige kwalifikasie voltooi het of reeds aansoek gedoen het, gekwalifiseer het en befondsing ontvang het nie. Befondsing is vir die duur van die studieprogram, mits jy jou modules slaag en aan die akademiese vereistes voldoen.

Die beurs dek verblyf (die koste vir privaat verblyf mag nie die koste vir plek in ’n universiteitskoshuis oorskry nie), vervoer (R7 500 per jaar), lewenskoste (R15 000 per jaar), handboeke (R5 300 per jaar) en onvoorsiene/persoonlike versorgingskoste van R2 900 per jaar vir studente wat in koshuise woon waar etes ingesluit is. Bedrae wat aangedui word, moet in ooreenstemming met die jongste goedgekeurde riglyne van die Departement van Hoër Onderwys (DHOO) wees. 

Ons stel voor dat jy eers die NSFAS-webwerf besoek om uit te vind hoe om jou eie myNSFAS -rekening te skep (die oortjie regs bo op die webblad) en watter dokumentasie jy benodig om jou aansoek te ondersteun, asook vir meer gedetailleerde inligting en riglyne oor die befondsingskema.

Vir enige navrae, skakel 0800 067 327 (tolvry) of stuur ’n e-pos na info@nsfas.org.za.

Aansoeke maak 28 September oop en sluit 31 Januarie 2023


Hoe om Aansoek te doen

Lees 2023-aansoekgebruikersgids.

Hoe om ’n myNSFAS-rekening te skep

Studente wat vir NSFAS-befondsing aansoek wil doen, hulle persoonlike besonderhede op datum wil bring of die status van hulle bestaande aansoek wil volg, sal ’n myNSFAS-rekening moet skep.

  1. Gaan na nsfas.org.za.
  2. Kliek op die myNSFAS-oortjie regs bo op die skerm.
  3. Vul jou persoonlike besonderhede in (soos dit op jou ID verskyn).
  4. Vul jou geldige kontakbesonderhede in (NSFAS gebruik dit om belangrike nuus oor jou aansoek te kommunikeer).
  5. Aanvaar die ‘Bepalings en Voorwaardes’ (hierdie aksie is verpligtend en stel NSFAS in staat om die inligting wat voorsien word, te bekragtig).
  6. Skep ’n wagwoord om jou rekening te beskerm, bevestig jou wagwoord en kliek dan op ‘CREATE’.
  7. ’n Boodskap sal op die skerm verskyn wat bevestig dat jou rekening geskep is.

Onthou om altyd jou persoonlike besonderhede en wagwoorde privaat te hou om identiteitsdiefstal te voorkom of te keer dat swendelaars toegang tot jou profiel verkry.

Lees myNSFAS-rekening-pamflet 5.

Belangrike kennisgewing

Wees versigtig vir fopwebblaaie wat hulleself as NSFAS voordoen, aangesien dit swendelaars kan wees wat probeer om jou persoonlike besonderhede te verkry. Gebruik asseblief die amptelike platforms hieronder om NSFAS oor jou 2023-aansoek te kontak.

Webwerf www.nsfas.org.za
Facebook Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente
Instagram MyNSFAS
Twitter @myNSFAS

Lees NSFAS-pamflet 6.

Kontak ons

Enige navraag rakende finansiële hulp moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word.

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle en net NSFAS en FUNZA- beursbystand aan die US (insluitend NSFAS-/FUNZA-studente aan die FGGW)

nsfas@sun.ac.za

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang en hanteer, moet alle e-poskorrespondensie ’n studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat..

Byvoorbeeld: ‘SU#12345678 / NSFAS – versoek om verandering in verblyfvorm’ Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.

Huidige beurstudente word versoek om asseblief ’n bespreking te maak..
'n Virtuele vergadering kan via MS Teams geskeduleer word (dit is ons voorkeurkommunikasiemetode).