Studente wat in 2023 vir 2024 US-befondsing aansoek gedoen het, sal teen einde Februarie 2024 ‘n uitkoms-e-pos ontvang.

Vorms & Beleid

Vorms

Alle vorms is in pdf-formaat.

AANSOEKPROSES

Daar sal vereis word dat die onderstaande vorms afgelaai en voltooi moet word – waar van toepassing – en opgelaai word waneer die op die US-befondsingsgeleenthede-aansoekvorm gevra word.

Ons beveel aan dat jy die vorms voltooi voordat jy die aansoekvorm begin invul en dit in ‘n duidelik gemerkte gids stoor, byvoorbeeld, US-24-finaid dokumente.

Verpligte vorm

Hierdie vorm moet onderteken word deur die student, die ouer(s) of wettige voog(de)/voog(de) en indien van toepassing die student se gade.

US- eksterne skenkerbefondsing aansoekvorms

Aansoeke vir alle US- eksterne skenkerbefondsings vir die 2024 akademiese jaar is gesluit.
  • FORM DIPPENAAR
  • FORM DORIS CROSSLEY
  • FORM DU TOIT HUGENOTE
  • FORM DW ACKERMANN
  • FORM JANNIE MOUTON
  • FORM PIET NEETHLING (slegs AFR)
  • FORM PSG
  • FORM RODNEY AFRICA
  • FORM SHEILA BRAND
  • FORM VLAKTE

US- gesinsbeurs aansoekvorm

Aansoeke vir alle US gesinsbeurse vir die 2024 akademiese jaar is gesluit.
 • FORM FAMILY BURSARY (ENG & AFR)

NSFAS

BEURS TOEGEKEN

Kontak ons

Enige navraag rakende beurs of befondsing moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Vir enige tegniese kwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Stuur asseblief ‘n skermkiekie of ’n gedetailleerde beskrywing van die probleem per e-pos na sufunding@studenthero.co.za.

Vir enige algemene- of dokumentkwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Skakel asseblief 021 808 9111 of e-pos info@sun.ac.za vir bystand.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle NSFAS- en FUNZA-beursbystand aan die US, insluitend NSFAS-befondsde studente aan die FGGW

nsfas@sun.ac.za

Slegs 2024 Funza Lushaka aansoeke, modules, en plasingsnavrae, kontak Mev Jeannie Saffier

leendert@sun.ac.za

E-pos korrespondensie

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang, moet alle e-poskorrespondensie ’n US-studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat, byvoorbeeld, ‘12345678 / NSFAS – toelae betaling navraag’. Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.